Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Το μικρότερο βιβλίο της συλλογής μας!
Το μικρότερο βιβλίο της συλλογής μας το λάβαμε σήμερα από τους etwinning συνεργάτες μας στην πόλη Targoviste της Ρουμανίας. Πρόκειται για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ρουμανικά, έκδοση του Απριλίου 2008. Ένα βιβλιαράκι διαστάσεων 3,2 x 2,6 μόλις εκατοστών, 44 σελίδων, των γαλλικών εκδόσεων BIOTOP, ISBN 978-2-84400-538 που καταχωρήθηκε στο Ευρωπαϊκό μας Περίπτερο, μια παλιότερη etwinning συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Βιβλιοθήκης ΓΕ.Λ. Χρυσούπολης Καβάλας. Το Ευρωπαϊκό Περίπτερο είναι μια βάση δεδομένων με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργήθηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας στις τρεις μας βιβλιοθήκες. Για τη δουλειά αυτή, η συνεργάτης μας στο Auch, Beaulieu πήρε την εθνική ετικέτα ποιότητας το 2007.