Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε Ημερίδα της ΔΕΔΑ

Στην ημερίδα θα γίνει και η παρουσίαση "Bookraft: Μια διαφορετική προσέγγιση στο βιβλίο', του προγράμματος της Σχολικής Βιβλιοθήκης που υλοποιήθηκε το περσινό σχολικό έτος, και βραβεύτηκε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό etwinning 2011.
Η εδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.