Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Μύθοι στη Βιβλιοθήκη (μέρος Β)Σήμερα, η Τρίτη τάξη του 10ου Δημοτικού Ελευσίνας ήρθε στη βιβλιοθήκη με την δασκάλα της, κα Νένα Ιακώβου, για μια δραματοποιημένη αναπαράσταση της Οδύσσειας, βασισμένης στο σχολικό τους εγχειρίδιο "Από τη μυθολογία στην προϊστορία". (σελ.31 κ.ε.) Αποδόθηκαν οι περιπέτειες του Οδυσσέα με αντικείμενα επάνω σε ειδικά κατασκευασμένο χάρτη, και κάθε επεισόδιο παίχθηκε από ομάδα παιδιών ή έγινε προβολή επιλεγμένων αποσπασμάτων ταινιών από το Ίντερνετ. Στο τέλος, έγινε μια ανακεφαλαίωση και δόθηκαν φυλλάδια εμπέδωσης για την τάξη. Τα παιδιά, με σοβαρότητα και συντονισμό, κατάφεραν με λίγες μέρες προετοιμασία να στήσουν ολόκληρη την Οδύσσεια μέσα σε δύο διδακτικές ώρες. Θαυμάστε τη δουλειά τους!