Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Β/ΚΗΣ


σύμφωνα με την Υπουργική ΑπόφασηΑρ. Πρωτ .88987 /Γ7/(Ες.9857/18-4-06/Φ.2.2 &11) , με θέμα:
Εγκρίνεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης και αναρτάται σε εμφανή σημεία. Μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στη διάρκεια του έτους εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, με έγκριση της Επιτροπής


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου και οι σπουδαστές του ΙΕΚ, για όσο διάστημα φοιτούν στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, για όσο διάστημα υπηρετούν σ’ αυτό και το βοηθητικό προσωπικό.

Η εγγραφή ενός μέλους γίνεται, εφόσον διαβάσει τον εσωτερικό κανονισμό και τον αποδεχθεί με μια αίτηση για κάρτα μέλους, που θα περιέχει τον κωδικό του αριθμό (ΚΩΜ). Κάθε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία που δηλώθηκαν, πρέπει να κοινοποιείται στη Βιβλιοθήκη και στο Σχολείο.


Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως 2 βιβλία για 15 μέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για μια εβδομάδα ακόμα, εφόσον κάποιο από τα βιβλία αυτά δεν έχουν ζητηθεί. Οι εκπαιδευτικοί δανείζονται 4 βιβλία για 2 εβδομάδες με περιθώριο δύο εβδομάδων ακόμα ανανέωσης. Δεν δανείζονται βιβλία που προορίζονται για ομαδική εργασία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κι ακριβές ή σπάνιες εκδόσεις. Οι κασέτες, βιντεοκασέτες, δισκέτες και cd, cd-rom δανείζονται για 3 μέρες, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.


Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως 2 βιβλία για 15 μέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για μια εβδομάδα ακόμα, εφόσον κάποιο από τα βιβλία αυτά δεν έχουν ζητηθεί. Οι εκπαιδευτικοί δανείζονται 4 βιβλία για 2 εβδομάδες με περιθώριο δύο εβδομάδων ακόμα ανανέωσης. Δεν δανείζονται βιβλία που προορίζονται για ομαδική εργασία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κι ακριβές ή σπάνιες εκδόσεις. Οι κασέτες, βιντεοκασέτες, δισκέτες και cd, cd-rom δανείζονται για 3 μέρες, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Από όσα βιβλία δεν απομακρύνονται από τη βιβλιοθήκη μπορούν να φωτοτυπούνται σελίδες (έως 20 σελίδες ανά άτομο την εβδομάδα).

Ο δανεισμός είναι αυστηρά προσωπικός και δεν μεταφέρεται σε άλλο άτομο. Κάθε μέλος δανείζεται για τον εαυτό του κι επιστρέφει το υλικό αυτοπροσώπως.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ…

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) και ως δανειστική (εξωτερικός δανεισμός). Όταν λειτουργεί ως αναγνωστήριο, παρακαλούνται τα μέλη να μιλούν ψιθυριστά όλες τις ώρες. Φαγητά, ποτά και κινητά τηλέφωνα δεν επιτρέπονται.

Η μουσική υπόκρουση που παίζει χαμηλόφωνα είναι εκείνη που θεωρείται ότι υποβοηθά την ανάγνωση και δημιουργεί κλίμα ηρεμίας, απαραίτητο γι’ αυτόν το χώρο.

Τα μέλη αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στην είσοδο δεξιά. Εφοδιάζονται πάντα με έναν σελιδοδείκτη που θα τοποθετήσουν στη θέση του βιβλίου από το ράφι, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Κάθε φθορά που παρατηρείται, θα δηλώνεται στον υπεύθυνο πριν το δανεισμό. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στο βιβλίο, που παραδίδεται στην ίδια κατάσταση που το δανείστηκε το μέλος.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Στις 3 καθυστερήσεις το μέλος χάνει το δικαίωμα δανεισμού για 2 μήνες. Κάθε απώλεια αντικαθίσταται καταβάλλοντας το ποσό της τρέχουσας τιμής του βιβλίου κ.ο.κ. στο εμπόριο συν τα έξοδα αποστολής.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μόνο τα μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Δίκτυο, αφού το δηλώσουν στην αρχή της ημέρας στην υπεύθυνη, για να μπουν σε λίστα αναμονής. Προηγούνται όσα μέλη πραγματοποιούν σχολικές εργασίες, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τον υπεύθυνο καθηγητή, μαζί με το θέμα της εργασίας.

Χρόνος αναζήτησης ανά μέλος: 30 λεπτά την ημέρα και 60 λεπτά για τις σχολικές εργασίες.

Τα μέλη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αποθηκευτικό usb stick για να σώσουν τα αρχεία τους.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.


Η βιβλιοθήκη σέβεται την πνευματική ελευθερία του χρήστη του Δικτύου, αρκεί εκείνος να σέβεται το σκοπό και το ρόλο της σχολικής βιβλιοθήκης, όπως έχει οριστεί από την Υπουργική Απόφαση 128800/Γ7/(Ες Φ.11/1240).

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
Γίνονται μέχρι δύο εκπαιδευτικές προβολές την εβδομάδα, μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης.
Στην τηλεόραση, το βίντεο και το σύστημα hi-fi και dvd-player χρησιμοποιείται το υλικό του σχολείου. Οποιοδήποτε άλλο άκουσμα ή εικόνα πρέπει να ελέγχεται για την καταλληλότητά τους σύμφωνα με το σκοπό και το ρόλο του χώρου.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΕΚΤΩΠΩΣΕΙΣ
Το φωτοτυπικό μηχάνημα εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες της σχολικής βιβλιοθήκης και χρησιμοποιείται για να φωτοτυπούνται σελίδες από όσα βιβλία δεν απομακρύνονται από το χώρο της, για τις σχολικές εργασίες. Η βιβλιοθήκη δεσμεύεται από το νόμο 2121/92 για τα πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου δεν φωτοτυπείται ολόκληρο βιβλίο. Οι εκτωπωτές χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για τις εργασίες της Βιβλιοθήκες και τα προγράμματα του σχολείου.