Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η βιβλιοθήκη του 1ου Γενικού Λυκείου Ελευσίνας δημιουργήθηκε, στη μορφή που είναι τώρα το 1999, με την πιλοτική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Την υλοποίησή του ανέλαβε το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ).
Το σύστημα αυτοματισμού της βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ 5.0 σχεδιάστηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ενώ την καταλογογράφηση επιμελήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης.Άλλες πιλοτικές βιβλιοθήκες ιδρύθηκαν στο νομό Έβρου, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Αττικής, Κυκλάδων και Ηλείας. Τα δύο πρώτα σχολικά έτη (1999-2001) στελεχώθηκαν με βιβλιοθηκονόμους. Τα επόμενα δύο έμειναν κλειστές. Από το σχολικό έτος 2004-5, επαναλειτούργησαν με εκπαιδευτικούς ως υπεύθυνους.
Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας είναι εξοπλισμένη με:
• 4 Η/Υ, έναν κεντρικό και 3 περιφερειακούς με συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αναβαθμισμένους το 2007
• τηλεόραση, βίντεο, σύστημα hi-fi, projector και μηχάνημα για slides. Το 2004 πέκτησε και dvd-player
• σύστημα συναγερμού και πυρασφάλειας
• 2 κλιματιστικά και σύστημα εξαερισμού
• φωτοτυπικό, μηχάνημα fax και εκτυπωτή laser


Η προσέλευση των μαθητών είναι ικανοποιητική και το ενδιαφέρον τους συγκινητικό. Ο χώρος (64 m2) ανανεώθηκε στη διακόσμησή του και εμπλουτίστηκε με δωρεές μαθητών και καθηγητών. Η Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων συμβάλουν στην προσπάθεια να γίνουν όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης αποτελεσματικοί χρήστες της πληροφορίας και των ιδεών σε όλα τα μορφότυπα και μέσα αποθήκευσης. Πολύτιμος αρωγός στη συντήρηση του χώρου και των μηχανημάτων του είναι η 5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Ελευσίνας.