Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ


Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων το 1ο ΓΕ.Λ. Ελευσίνας αδελφοποιήθηκε με το Λύκειο Σιμοπούλου στην Ηλεία. Ήδη οι αδελφοποιημένες σχολικές βιβλιοθήκες άρχισαν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προετοιμασία και ενημέρωση των μαθητών για την προσέγγιση των δύο σχολείων.