Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007

etwinning - μια ακόμα διάκριση


Απονεμήθηκε στο σχολείο μας η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας του etwinning για το έργο Twin Audiences. Είναι η δεύτερη κατά σειρά διάκριση σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προηγούμενη απονεμήθηκε στο έργο filmteaching. Περισσότερα για την Ετικέτα Ποιότητας εδώ.